Harmony World Watch

1/F, Beijing Xidan Department Store
120 North Road
Xicheng District, Beijing
Peking 100031
China