Harmony World Watch

1/F, Yinchuan Xinhua Department Store
97 Xinhua Street
Xingqing District, Yinchuan
Yinchuan 750001
China