Changchun International Watch

1/F, Changchun International Building
478 Chongqing Road
Changchun, Jilin
Changchun 130041 
China