Harmony World Watch

1/F, Harmony Xian Haomen Boutique
36 South Street
Beilin District, Xi'an
Xi'an 710001
China