Shanghai Sanlian Group

Shanghai Sanlian Group
1F Zhong Lian Mall
340-372 west Nanjing Road
Huangpu District
Shanghai , Shanghai 200001
China