Nihombashi Mitsukoshi

1-4-1, Nihombashimuromachi
Chuo-ku
103-8001
東京, 日本