Nihombashi Mitsukoshi

1-4-1, Nihombashimuromachi
Chuo-ku
103-8001
东京 , 日本