Prince Jewellery & Watch Co.

Shop 1030-33 , Yoho mall I,
9 Long Yat Road, Yuen Long Lot 507
Yuenlong, New Territories
Гонконг СAP КНР