Shinjuku Isetan

3-14-1, Shinjuku
Shinjuku-ku
160-0022
Tokyo, Japan